Βασίλης Καλαμπαλίκης Ψυχολόγος-Συστημικός Θεραπευτής, Σύμβουλος Εξαρτήσεων
info@psycholife.gr 6972 234 070

Διαδικτυακή ομάδα βιωματικής υποστήριξης

Ο κάθε άνθρωπος ‘’κουβαλά’’ την προσωπική του ιστορία και διαδρομή.

Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του πολύ ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά.

Σε όλους μας κάποια χρονική στιγμή θα χτυπήσουν την πόρτα της ζωής προσωπικές δυσκολίες , προβλήματα , διλήμματα και προκλήσεις.

Η ομάδα βιωματικής υποστήριξης απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν την διάθεση να συμβάλουν με την εμπειρία και την προσωπικότητά τους στην προσωπική εξέλιξη των ίδιων αλλά και στην βελτίωση των υπολοίπων μελών της ομάδας. Προφανώς η δυναμική , το κλίμα και η θεματολογία που θα αναπτύσσεται στην ομάδα θα προσφέρει μοναδικό πλούτο για όλους τους συμμετέχοντες.

Στην ομάδα βιωματικής υποστήριξης αξιοποιείται η εμπειρία και η θετική στάση των συμμετεχόντων , ενισχύεται η προσωπική αφήγηση και αποφεύγεται η κριτική στην συμπεριφορά του άλλου.

Συντονιστής στην ομάδα είναι ο Βασίλης Καλαμπαλίκης , Ψυχολόγος, Συστημικός θεραπευτής και Σύμβουλος εξαρτήσεων.

Διαδικαστικές πληροφορίες για την ομάδα Βιωματικής Υποστήριξης

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Η διαδικτυακή ομαδική συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε δύο βδομάδες, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 -21:30.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται ως 8 άτομα.

Συμμετοχή στην ομάδα μπορεί να δηλώσει όποιος ενδιαφέρεται στο email info@psycholife.gr

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να αποστείλετε σχετικό email η να καλέσετε στο τηλέφωνο 6972234070.

Βασίλης Καλαμπαλίκης, βιογραφικό