Βασίλης Καλαμπαλίκης Ψυχολόγος-Συστημικός Θεραπευτής, Σύμβουλος Εξαρτήσεων
info@psycholife.gr 6972 234 070

Εισαγωγή στις θεραπευτικές προσεγγίσεις

Το psycholife έχει ως κύριο σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των συνανθρώπων μας σε ζητήματα, δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις στον τομέα της κατάρτισης και της εποπτείας.

Η συστημική προσέγγιση αποτελεί το κύριο μοντέλο παρέμβασης και ψυχοθεραπείας. Ταυτόχρονα όμως το psycholife αποτελεί ένα πεδίο συνεύρεσης της ψυχολογίας και της συστημικής θεωρίας με άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Οι συνεργάτες του psycholife είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες και πρόσωπα με σπουδαία γνώση και εμπειρία. Ασχολούνται με ποικίλα μοντέλα και προσεγγίσεις που στόχο έχουν την θεραπεία, την υποστήριξη, την δημιουργικότητα και την ευεξία των συνανθρώπων μας.

Στο παραπάνω πλαίσιο διεξάγονται ειδικές δραστηριότητες και ομάδες στις οποίες είναι εφικτό να αξιοποιηθεί το εργαλείο της κεραμικής τέχνης, η μέθοδος της αναπνοής με την μέθοδο Buteyco και η yoga στα πλαίσια μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας προσέγγισης. Επίσης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο θα αξιοποιείται η ψυχιατρική μέσω εξειδικευμένων συνεργασιών.

Αναλύονται τα παρακάτω μοντέλα και προσεγγίσεις

  • Συστημική θεραπεία
  • Αναπνοή με την μέθοδο Byteyco
  • Yoga
  • θεραπεία μέσω κεραμικής τέχνης