Βασίλης Καλαμπαλίκης Ψυχολόγος-Συστημικός Θεραπευτής, Σύμβουλος Εξαρτήσεων
info@psycholife.gr 6972 234 070

Εποπτεία και Καθοδήγηση ατόμων και ομάδων

Μερικές φορές στο εργασιακό περιβάλλον ο εργαζόμενος αισθάνεται και βιώνει δυσκολίες που σχετίζονται είτε με τους συναδέλφους και την φύση του αντικειμένου εργασίας είτε και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Αυτές οι δυσκολίες είναι δυνατό να επηρεάσουν την αίσθηση της προσωπικής σημαντικότητας καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης που ο καθένας μας αναζητά.

Η δυνατότητα της εποπτείας απευθύνεται σε άτομα η και ομάδες εργαζομένων από οποιονδήποτε χώρο εργασίας που επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο στέκονται στο εργασιακό περιβάλλον αναπτύσσοντας την ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης ,της ευελιξίας, της αυτοπεποίθησης και της επίλυσης προβλημάτων και δυσκολιών.

Η μείωση του στρες , η αναγνώριση των εμποδίων , η πίστη στα προσωπικά αποθέματα και η προσωπική ενδυνάμωση γενικότερα αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα στην διαδικασία της εποπτείας.

Συντονιστής είναι ο Βασίλης Καλαμπαλίκης, Ψυχολόγος, Συστημικός θεραπευτής και Σύμβουλος εξαρτήσεων.

Βασίλης Καλαμπαλίκης, βιογραφικό