Βασίλης Καλαμπαλίκης Ψυχολόγος-Συστημικός Θεραπευτής, Σύμβουλος Εξαρτήσεων
info@psycholife.gr 6972 234 070

Συνεργασίες

Το psycholife δίνει έμφαση τόσο στην αλληλεπίδραση διαφορετικών θεωριών και προσεγγίσεων όσο και με την ευρύτερη κοινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς,
κοινωνικούς , πολιτιστικούς , αθλητικούς φορείς καθώς και συλλόγους γονέων με
στόχο την δημιουργική συζήτηση για θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις , την εφηβεία,
την οικογένεια, την ψυχική υγεία, την βελτίωση του τρόπου ζωής.

Οι συνεργάτες του psycholife που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι: