Βασίλης Καλαμπαλίκης Ψυχολόγος-Συστημικός Θεραπευτής, Σύμβουλος Εξαρτήσεων
info@psycholife.gr 6972 234 070

Συστημική θεραπεία

Η Συστημική θεραπεία είναι η εφαρμογή της συστημικής θεωρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας. Εμφανίστηκε την δεκαετία του ’40 και έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες στις σχέσεις. Ήταν μια διευρυμένη θεώρηση του ανθρώπου που εμπλούτισε  την ατομική, ομαδική και  οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Η Συστημική Θεωρία είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας.

Με απλά λόγια

  • Σύστημα μπορεί να είναι μια ομάδα ανθρώπων όπως μια οικογένεια, μια σχολική τάξη, μια παρέα φίλων , μια επιχείρηση, μια εργασιακή ομάδα.
  • Οι σχέσεις μεταξύ των μελών ενός συστήματος –ομάδας αλλά και οι σχέσεις της ομάδας με το ευρύτερο περιβάλλον είναι το κλειδί τόσο για την γέννηση προσωπικών δυσκολιών και προβλημάτων όσο και για την επίλυσή τους. Κατά συνέπεια όλα τα συμπτώματα, δυσκολίες αλλά και αλλαγές που μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο στην προσωπική του πορεία και εξέλιξη είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα/ομάδες στα οποία ανήκει.
  • Η δυναμική των συστημάτων-ομάδων συνεχώς αλλάζει και οι άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται έτσι ώστε να θεωρείται   ανέφικτη η εξέταση και η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του άλλου.
  • Σε κάθε σύστημα-ομάδα κάθε μέλος συνδέεται με όλα τα άλλα μέλη με ένα πλέγμα σχέσεων καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη όλων.

Η συστημική προσέγγιση λοιπόν προσπαθεί να  αναλύσει και να κατανοήσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία  των συστημάτων-ομάδων , καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το εξωτερικό περιβάλλον του.

Η οικογένεια όπως και κάθε ζωντανό σύστημα, δεν είναι ένα απλό άθροισμα ατόμων, αλλά μια ενότητα, «ένα σύνολο» με τη δική του δομή, δικούς του κανόνες και στόχους.

Άρα είναι πολύ σημαντικό το άτομο να κατανοήσει την σχέση του με τους άλλους και τη επιρροή του κάθε μέλους στο συγκεκριμένο σύστημα.

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι: ‘’Είμαστε η σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους’’.